Riskutbildning kräver ingen förkunskap medan riskutbildning 2 kräver både ansvar och rätt kunskaper.