Du bestämmer själv i vilken ordning du vill gå utbildningarna.