Från den dagen du blivit godkänd är utbildningen godkänd i fem år framöver.